Bảng giá

Bảng giá thuê xe từ Đà Nẵng đi Hội An, Huế, Bà Nà, Sân Bay

Bảng giá xe tuyến đường phục vụ Thời gian Km Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 12 chỗ Xe 16 chỗ Xe 24 chỗ Xe 29 chỗ Xe 35 chỗ Xe 45 chỗ
Đón sân bay, tiễn sân bay 2 tiếng 10 250 300 350 350 650 700 900 1.100
Nội thành Đà Nẵng 1 Ngày 80 800 900 1.100 1.200 1.800 1.900 2.200 2.800
Đà Nẵng - Bán Đảo Sơn Trà (chùa Linh Ứng) - Đà Nẵng 1 buổi (5 tiếng) 40 450 550 600 650 900 1.000 1.200 1.500
Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn(Non Nước) - Đà Nẵng 1 buổi (5 tiếng) 40 400 500 550 600 800 900 1.100 1.400
Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng 1 ngày 80 700 800 900 1.000 1.400 1.500 1.900 2.500
Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng 1 ngày 80 700 800 900 1.000 1.400 1.500 1.900 2.500
Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng 1 ngày 80 700 800 900 1.000 1.500 1.600 2.000 2.600
Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Đà Nẵng 1 ngày 160 1.100 1.200 1.300 1.400 2.100 2.200 2.700 3.400

Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra
 
Đà Nẵng - Lăng Cô - Đà Nẵng 1 ngày 80 900 1.000 1.050 1.100 1.600 1.700 2.000 2.800
Đà Nẵng - Suối Voi - Đà Nẵng 1 ngày 120 1.100 1.200 1.250 1.300 1.800 1.900 2.300 3.300
Đà Nẵng - Bạch Mã - Đà Nẵng 1 ngày 180 1.600 1.800 1900 2.000 2.800 3.000 3.300 4.000
Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng 1 ngày 240 1.500 1.700 1.750 1.800 2.600 2.700 3.600 4.500
Đà Nẵng - La Vang - Đà Nẵng 1 ngày 340 1.900 2.100 2.200 2.300 3.300 3.400 3.800 5.400
Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng 1 ngày 370 2.000 2.200 2.300 2.400 3.400 3.600 4.000 5.600
Đà Nẵng - Đồng Hới(Quảng Bình) - Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 580 3.700 4.000 4.200 4.300 6.700 7.000 7.800 10.400
Đà Nẵng - Động Phong Nha - Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 640 4.000 4.300 4.500 4.600 7.300 7.500 8.600 11.500
Đà Nẵng - Động Thiên Đường - Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 720 4.200 4.600 4.800 5.000 7.700 8.000 9.200 12.200
Đà Nẵng - Mộ Bác Giáp - Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 750 4.500 5.000 5.400 5.600 8.400 8.700 10.000 13.400
Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm 900 7.000 7.400 7.700 8.000 12.200 12.600 15.800 19.200
Đà Nẵng - Vinh - Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm 1000 7.600 8.300 8.600 8.800 13.400 13.800 16.800 21.000
Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm 1300 10.200 10.900 11.600 12.000 17.000 17.700 21.200 26.800
Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm 1700 12.400 13.300 13.800 14.200 20.300 21.500 26.000 34.000
Đà Nẵng - Hải Phòng - Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm 1800 13.200 14.200 14.600 15.000 22.200 23.000 27.600 36.200
Đà Nẵng - Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) - Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm 1900 13.800 14.700 15.400 15.800 23.600 24.200 29.000 38.000